TPT 2012 Organizátori

Organizátori TPT 2012

Hlavným organizátorom TPT je Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Spoluorganizátormi sú:
Trnavský samosprávny kraj
Mesto Trnava
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Západoslovenské múzeum v Trnave
POSTER – občianske združenie

Prípravný výbor zložený zo zástupcov organizátorov určuje predsedu TPT. Umelecká rada zložená z odborníkov z odboru odporúča kandidátov do medzinárodnej poroty, navrhuje kurátora a dohliada na umeleckú a odbornú úroveň TPT.

Výkonný výbor (TPT tím) zabezpečuje registráciu autorov do súťaže a organizáciu výstavy.

Sprievodné akcie koordinuje TPT tím  a za ich organizáciu sú zodpovední jednotliví partneri.