TPT 2012 Súťaž

TPT 2012 Súťaž

Medzinárodná súťaž plagátu je verejná a neanonymná. Akceptované budú všetky plagáty vytvorené v dobre od 1. januára 2009 do 1. júla 2012. Podmienkou účasti je správne vyplnenie online registrácie a včasné doručenie dvoch kópií plagátov označených kódom na adresu GJK.

V kategórii C – junior – registruje účastníkov pedagóg. Plagáty kategórie C netreba fyzicky zasielať, vytlačí ich organizátor z elektronických podkladov v jednotnom formáte 50×70 cm.

Súťaž je bez registračného poplatku. Povinnou súčasťou registrácie je súhlas s podmienkami súťaže.

Plagáty, ktoré postúpia do finále, budú reprodukované v katalógu. Finalistov súťaže a výhercov jednotlivých cien určí medzinárodná porota.

[fb-share]