TPT 2012 Prípravný výbor

Predseda

Robert Paršo, o.z. Poster

Členovia

Viliam Kubanyi, TTSK Trnava
Ľudmila Kasaj Poláčková, GJK Trnava
Terézia Krupčíková, Mesto Trnava
Katarína Hubová, SCD Bratislava
Stanislav Stankoci, VŠVU Bratislava