TPT 2012 Výkonný výbor

Robert Paršo, koordinátor, kurátor TPT 2012
Ľudmila Kasaj Poláčková, riaditeľka GJK
Zuzana Dohnalová, asistentka, PR TPT 2012
Ivana Palečková, študentka, vizuálna identita TPT 2012