TPT 2012 Program

TPT 2012 Program

Hlavný program:

9. november 2012

16.30
Kopplova vila
Otvorenie výstavy

18.00
Divadlo Jána Palárika, Trnava.
Slávnostné udeľovanie cien

9. november 2012 – 3. február 2013

Synagóga – Centrum súčasného umenia
Kategória A
Master‘s Eye Award 2012 – Fons Hickmann

Jezuitský kláštor pri Kostole Najsvätejšej Trojice
Kategória B + C

Kopplova vila
Medzinárodná porota TPT 2012
Jozef Dóka ml.

Sprievodné akcie: