TPT 2012 Výzva

Galéria Jána Koniarka v Trnave a Organizačný výbor TPT 2012

majú česť pozvať Vás k účasti na novom ročníku medzinárodnej súťaže Trienále plagátu Trnava 2012.

Súťaž je otvorená všetkým autorom v kategóriách:

A (profesionál) – profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
B (študent) – študenti výtvarných škôl od 18 rokov
C (junior) – študenti výtvarných škôl od 14 do 18 rokov zastúpení pedagógom.

Trienále plagátu Trnava 2012 je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov vydaných (realizovaných) od 1. januára 2009 do 1. júla 2012.

Súťaž je bez registračného poplatku. Plagáty, ktoré budú vybrané do finále súťaže, budú reprodukované v katalógu.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.tpt.sk, kde treba vyplniť on-line formulár a zaregistrovať sa.

Uzávierka súťaže je 15. júla 2012. Zašlite práce v predstihu, aby dorazili včas.