TPT 2012 Zdzisław Schubert

Zdzisław Schubert, kritik a historik maľby, kurátor Galérie Plagátu a Dizajnu Národného múzea v Poznani a kurátor mnohých národných a medzinárodných výstav v oblasti plagátu a grafického dizajnu.