TPT 2012 Jan Rajlich ml.

Jan Rajlich ml. (nar. 1950) bol profesorom grafického dizajnu (1983 – 1989) na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Brne a od roku 1988 vyučuje tento odbor na VUT Brno. Jan Rajlich ml. bol prezidentom Medzinárodného bienále grafického designu v Brne (1993 – 1998) a bol členom medzinárodných porôt mnohých výstav po celom svete. Realizoval 25 autorských výstav grafického dizajnu, plagátu, počítačovej grafiky, sieťotlače a maliarstva a podieľal sa na viac ako 200 výstavýstavách ako spoluautor. Je uvedený v publikácii Kto je kto v Českej republike, jeho myšlienky boli publikované v mnohých textoch o grafickom dizajne. Je členom Únie výtvarných umelcov Českej republiky, umeleckého spolku Q, Združenia Bienále Brno SBB (ktorého predsedom je od roku 1999), čestným členom Masarykovej akadémie umení v Prahe a je členom ISGD (International Society of Graphic Designers) v USA.
V súčasnej dobe pracuje vo svojom vlastnom grafickom štúdiu (Rajlich design) a od roku 1996 pôsobí ako vedúci Oddelenia priemyselného dizajnu na Fakulte inžinierstva VUT v Brne.