TPT 2012 Stanislav Stankoci

Stanislav Stankoci (nar. 1959) pracoval ako pedagóg na Katedre výtvarných umení na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1989 – 1992) a ako vedúci Ateliéru grafického dizajnu II na Katedre vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992 – 2010), kde sa neskôr stal vedúcim (1992 – 2010). Od roku 2011 pôsobí ako rektor Akadémie výtvarných umení v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti v akademickom prostredí sa zaoberá grafickým dizajnom, vizuálnou komunikáciou, počítačovou grafikou, maľbou a mixmédiami. Realizoval viac než 22 individuálnych výstav. Získal množstvo ocenení za svoju tvorbu doma i v zahraničí.