TPT 2015 Medzinárodná porota

TPT 2015 Medzinárodná porota

Medzinárodná porota TPT 2012 pozostáva z významných osobností grafického dizajnu. Sú to skúsení grafici, pedagógovia a propagátori rôznych foriem vizuálnej komunikácie. Väčšina z nich sa venuje plagátu a ich práce na tomto poli dosahujú vysoký medzinárodný kredit.

Fons Hickmann (DE),
Karel Míšek (CZ),
Julo Nagy (SK),
Kari Piippo (FI)
+ Iva Babaja (HR) prezidentka výkonného výboru ico-D.

[fb-share]