TPT 2015 Prvé kolo – výsledky

V dňoch 19. – 27. mája prebehlo prvé kolo hodnotenia prác prihlásených do medzinárodnej súťaže plagátov TPT 2015.

Medzinárodná porota prostredníctvom online hodnotiacej aplikácie vybrala z elektronických náhľadov do finále 370 plagátov z 3564 prihlásených prác.

Všetci registrovaní autori budú osobne informovaní mailom v najbližších dňoch.

Kompletný zoznam finalistov nájdete v Zozname plagátov postupujúcich do finále.

Plagáty finalistov budú vystavené od 2. septembra 2015 v priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave, reprodukované v oficiálnom katalógu a budú zaradené do zbierky plagátov GJK v Trnave. Plagáty finalistov budú zároveň súťažiť o ceny.