TPT 2015 Výstava návrhov na novú identitu

12-17 05 2014 Galéria Jána Koniarka v Trnave

30 návrhov – 25 autorov – 1 víťaz
Súťažné návrhy na identitu TPT2015 verejne vystavené.