TPT 2015 Víťaz novej vizuálnej koncepcie.

Tlačová správa

Dňa 7.mája 2014 odborná porota v priestoroch galérie GJK v Trnave hodnotila 30 návrhov od 25 autorov a tímov zo Slovenska a Českej republiky. Porota ocenila úroveň veľkej väčšiny prác. Pri svojom rozhodovaní prihliadala na ideu a prevedenie vizuálu, čitateľnosť, funkčnosť a praktickosť a jeho vzťah k radu doterajších riešení.

Členmi odbornej poroty boli grafickí dizajnéri – Mgr. art. Dušan Junek, Mgr. art. Emil Drličiak, Mgr. art. Daniel Blonski, Mgr. art. Ondrej Gavalda, Mgr. art. Róbert Paršo / kurátor TPT, riaditeľ GJK – akad. arch. Róbert Němeček a tajomník TPT – Mgr. Roman Popelár.

Po odbornej diskusii porota vybrala návrh Mgr. art. Matúša Lelovského. Poradie ostatných prác nebolo určené.

Práca Matúša Lelovského splnila očakávania poroty svojou eleganciou, jednoduchosťou, čitateľnosťou a variabilitou. Autor navrhol ucelený komplex riešení vizuálnej komunikácie pre potreby TPT. Porota verí, že vizuál, ktorého súčasťou budú všetky komponenty vizuálnej komunikácie, od plagátu a katalógu po inzerciu a reklamu, bude vhodne reprezentovať TPT na medzinárodnej úrovni.

Lelovského návrh predpokladá využitie striktnej čiernej typografie na bielej ploche spojenej s ilúziou uvoľneného okraja plagátu. Vzniká tak priehľad do pozadia, ktorý môže byť prázdny alebo môže niesť inú vizuálnu informáciu. Toto riešenie má ambíciu svojou jednoduchosťou a čistotou presadiť sa vo verejnom priestore zahltenom vizuálnym smogom.

Mgr. art. Matúš Lelovský je absolvent VŠVU, momentálne žije a pracuje v Bratislave. Medzi jeho významné projekty patril Dizajn na kolesách. V súčasnosti realizuje grafickú úpravu časopisu Designum. Je držiteľom viacerých ocenení. V roku 2013 získal ako jeden z troch spoluautorov Národnú cenu za dizajn projektu výstavy Signály z neznáma pre Dům umění města Brno.

Výstava všetkých prihlásených návrhov

Verejnosť má možnosť zoznámiť sa so všetkými súťažnými návrhmi na krátkej výstave v priestoroch Kopplovej vily GJK v Trnave v čase 12. – 17. mája 2014.

Bližšie informácie tpt.sk, mail@tpt.sk, tel. +421 917 715 876.