TPT 2015 Porota súťaže o nový vizuál

Daniel Blonski, grafický dizajnér, špecialista na multimédiá, Studio 001

Emil Drličiak, grafický dizajnér, scénograf a pedagóg

Ondrej Gavalda, grafický dizajnér, pedagóg a typograf, gavalda.sk

Dušan Junek, grafický dizajnér a pedagóg

Andrej Krátky, grafický dizajnér a typograf, kreatívny riaditeľ Creative Department

Róbert Němeček, riaditeľ GJK

Robert Paršo, grafický dizajnér, kurátor TPT 2015