TPT 2015 Jury – Kari Piippo (FI)

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Kari Piippo – oficiálna stránka

Narodil sa vo Fínsku v roku 1945. V roku 1967 ukončil Školu industriálnych umení v Helsinkách.

V roku 1987 si založil vlastné štúdio špecializované na ilustráciu a plagátový dizajn. V rokoch 1989-97 vyučoval grafický dizajn na Univerzite umenia a dizajnu v Helsinkách (Univerzita Aalto). Od roku 2004 je hosťujúcim profesorom na Tama Art University v Tokiu a je honorárnym profesorom na Communication University of China.

Bol porotcom mnohých národných a medzinárodných súťaží grafického dizajnu. Vystavuje, vyučuje a vedie workshopy po celom svete. Sólo výstavy mal v GGG & DDD galérii v japonsku, USA, Nemecku, Turecku, Maďarsku a na Ukraine.

Medzi jeho hlavné fínske ocenenia patria Pro Finlandia Medal, The State Industrial Arts Award a Graphic Artist of the Year. V súťaži o najlepší fínsky grafický dizajn získal Platiovú cenu a štyri Zlaté ceny, niekoľko cien Najlepší fínsky plagát.

Ocenenia v zahraničí zahŕňajú Zlatú cenu v Mexico International Poster Biennial ´90 a 2006, Icograda Excellence Award v Chaumont´90 a Warsaw Poster Biennale 2010, striebro v Lahti IPB´91, prvú cenu v Rzeszow ITPB ´93, prvú cenu v Colorado CIIPE´99, Grand Prix na Ekoplagát, Slovakia 2000 a Grand Prix na Trienále Plagátu Trnava 2012.

Kari Piippo je členom AGI (Alliance Graphique Internationales).

[fb-share]