TPT 2015 Jury – Julo Nagy (SK)

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Julo Nagy – oficiálna stránka

Julo Nagy je dizajnér, grafik, maliar a fotograf. Viedol ateliér na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a bol predsedom asociácie ilustrátorov ASIL.

Jeho spoločnosť Calder Design Community úspešne a profesionálne realizovala významné projekty vizuálnej komunikácie.

Vypracoval mnohé komplexné firemné a produktové identity. Medzi najznámejšie patria Zlatý Bažant, Artfórum, kavareň Thalmeiner a Galéria Nedbalka.

Spolupracoval s úspešnou slovenskou firmou ESET, ktorá sa presadila vo svetovom meradle.

Julo Nagy sa venuje aj grafike a knižnej úprave a vo voľnom čase maľuje a fotografuje.


[fb-share]