TPT 2015 Jury – Karel Míšek (CZ)

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Karel Míšek – profil na stránke AUG

Študoval na VŠUP v Prahe u prof. Františka Muziku, neskôr u prof. Henryka Tomaszewskéh vo Varšave. Zaoberá sa predovšetkým plagátovou tvorbou, knižnou úpravou a grafickým dizajnom. V tejto disciplíne získal aj profesorský titul. Vedie katedru vizuálnych komunikácií a ateliér grafického dizajnu na Fakulte úžitkového umenia a dizajnu UJEP v Ústí nad Labem.

Svoje diela realizoval pre Národné divadlo, Českú filharmóniu a Nakladateľstvo Albatros. Je autorom mnohých lôg, plagátov, knižných úprav i komplexných realizácií. Vystavoval na viac než 100 výstavách a bienále po celom svete. V medzinárodných súťažiach získal množstvo cien, grand prix a zlatých medajlí a prispel k ich organizácii i ako odborný porotca. Bol porotcom TPT 1994 a za svoju prácu v oblasti plagátovej tvorby získal cenu Master´s Eye Award.

V súčasnosti stále aktívne vyučuje, prednáša, vedie workshopy v rôznych krajinách a organizuje medzinárodné Virtuálne bienále Praha. Je predsedom autorskej ochrannej organizácie Gestor a profesného združenia AUG Design, které rozvíja komunikačno-výstavnú a osvetovú činnosť v oblasti výtvarného umenia.

Jeho diela sú zastúpené v zbierkach múzeí a galérií v Poľsku, Francúzsku, Fínsku, Nemecku, Mexiku a USA.

[fb-share]