TPT 2015 Štatút

Štatút TPT 2015

Trienále plagátu Trnava 2015 je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov vydaných (realizovaných) od 1. júla 2012 do 28. februára 2015.

Termín výstavy plagátov:
3. september 2015 – 29. november 2015

Hlavný organizátor:
Trnavský samosprávny kraj a Galéria Jána Koniarka v Trnave

Spoluorganizátori:
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Mesto Trnava, OZ POSTER, OZ PUBLIKUM.SK, Západoslovenské múzeum v Trnave.

Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu ICOGRADA, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Súťažné kategórie:
TPT 2015 má dve súťažné kategórie so šiestimi podkategóriami: A1, A2, A3 a B1, B2, B3

Autor sám zaraďuje svoje diela do zvolenej kategórie. Organizátor má právo dielo preradiť do inej kategórie /v prípade chyby, alebo nedorozumenia/.

[a] Profesionál – jednotlivci a kolektívy
[b] Študent – študenti vysokých výtvarných škôl od 18 rokov

[1] Reklamný plagát – určený na prezentáciu a podporu predaja výrobkov alebo služieb
[2] Kultúrno-spoločenský plagát: kultúrne, spoločensky alebo politicky motivovaný plagát
[3] Voľná kategória: osobný, alebo experimentálny plagát

Medzinárodná porota:
je zložená z piatich medzinárodne renomovaných odborníkov z oblasti grafického dizajnu, víťaza Grand Prix 2012, držiteľa ceny Master’s Eye Award a zástupcu ICOGRADA.

Hlavné ceny:
A kategória (profesionáli):
1. cena – Grand Prix 2015 – Cena zakladateľa TPT, Jozefa Dóku ml.
2. cena
3. cena

B kategória (študenti):
1. cena – Cena rektora Vysokej školy výtvarných umení
2. cena
3. cena

Mimoriadne ceny:
— Master’s Eye Award – pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu.
— Cena Icograda – udeľuje ju zástupca Icograda
— Cena Slovenského centra dizajnu v Bratislave

Ďalšie ceny:
— Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
— Cena primátora mesta Trnava
— Cena diváka

Ceny je možné kombinovať – jeden autor alebo dielo môže byť ocenené viacerými cenami.

Držitelia hlavných cien získajú oficiálne trofeje TPT a diplomy. Držiteľ Grand Prix a Master’s Eye Award získajú právo stať sa porotcami TPT 2018.

Držitelia ďalších cien získajú ceny podľa organizátorov.

Finalisti súťaže dostanú certifikát o účasti, v ktorom bude deklarovaná ich finálová účasť.

Odovzdávanie cien
Odovzdanie cien a zverejnenie výsledkov v tlači sa uskutoční najneskôr do 30 dní od ukončenia práce poroty. Ocenení autori budú informovaní písomne a budú vyzvaní k prevzatiu cien.

Katalóg
Diela finalistov budú reprodukované v oficiálnom katalógu TPT 2015. Ocenené diela budú zverejnené v prílohe ku katalógu TPT 2015.

Diela
Vystavené diela sa stanú majetkom Galérie Jána Koniarka v Trnave a zaradia sa do zbierky plagátov TPT.