TPT 2015 Podmienky

TPT 2015 Podmienky

1. kolo

Výber z on-line náhľadov – do 30. apríla 2015

Do výberu bude zaradený každý súťažiaci, ktorý do 28. februára 2015 zaregistruje svoje diela do zvolenej kategórie v digitálnej forme prostredníctvom on-line formulára.

Jeden súťažiaci môže registrovať maximálne 5 plagátov realizovaných od 1. júla 2012 do 28. februára 2015.

Akceptované rozmery – min. 60 × 84 cm, max. 100 × 140 cm.

pozn.:

Usporiadatelia budú pracovať s kódmi, informáciami a reprodukciami plagátov z online formulára. Za správnosť údajov a farebnú korektnosť digitálnych podkladov zodpovedá autor.

2. kolo

Hodnotenie doručených a vystavených diel – do 15. septembra 2015

Do hodnotenia a udeľovania cien budú zaradené načas doručené diela vybrané v prvom kole.

Dva riadne označené exempláre z každého plagátu vybraného v prvom kole doručia súťažiaci do 30. júna 2015 na adresu súťaže.

Autori doručených a vystavených diel sa stanú finalistami súťaže.

Všetci finalisti získajú zdarma katalóg s reprodukciou svojho diela, uhradia len výdavky spojené s poštovným a balným.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať diela finalistov v tlači a na internete bez nároku na honorár. Po skončení prehliadky budú všetky exponáty ponechané v archíve Galérie Jána Koniarka v Trnave. Prijaté diela sa stanú majetkom organizátora súťaže a nebudú vrátené autorovi.