TPT 2003 Víťazi

KATEGÓRIA A

Cena Andyho Warhola

Alain LE QUERNEC, Francúzsko
Baby does not like to smoke

Cena Icograda

Lech MAJEWSKI, Poľsko
Books from Poland

1. cena

Sebastian ŚLĘCZKA, Poľsko
World´s Nourishment Day

2. cena

Weronika RATAJSKA, Poľsko
Cow must eat grass

3. cena

Pekka LOIRI, Fínsko
TPLA, Poster Exhibition by Aartoma & Loiri in Warsaw

KATEGÓRIA B

1. cena

Michal GABRIŽ, Slovensko
Fast food

2. cena

Tao WU WANG, Čína
Save green

3. cena

Sung-Jae KIM, Južná Kórea
A double heart

Osobitná cena rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Maria CHAMBERLAN, Švajčiarsko
sociálny plagát

BEZ ROZLÍŠENIA KATEGÓRIÍ

Cena primátora mesta Trnava

Gertrud NOLTE, Nemecko
kolekcia 4 plagátov

Cena Slovenského centra dizajnu

Tadanori YOKOO, Japonsko
séria 5 plagátov YOKOO

Cena predsedu Organizačného výboru TPT 2003

Władysław PLUTA, Poľsko
za vynikajúcu autorskú tvorbu a pedagogickú činnosť

Cena POSTER-u

Magdalena SAPA, Poľsko
séria 3 plagátov Kafka

Cena diváka

MASTER´S EYE AWARD

Fang CHEN, Čína
Lex DREWINSKI, Poľsko, Nemecko
Finn NYGAARD, Dánsko
Radomír POSTL, Česká republika
Vladislav ROSTOKA, Slovensko