TPT 2003 Štatistika

Na rozlohe 1200 m2 bolo vystavených 1130 plagátov od 492 autorov zo 40 krajín. Z toho v kategórii A (profesionálni grafickí dizajnéri) bolo vystavených 748 plagátov od 296 autorov, v kategórii B (študenti výtvarných akadémií) 382 plagátov od 196 autorov.

Slovenskú republiku v kategórii A reprezentovalo 20 autorov, v kategórii B 67 študentov výtvarných škôl.