TPT 2003 text: Robert L. Peters

Odkaz od Icograda

V mene mojich kolegov z predsedníctva a členov Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu (Icograda) z celého sveta, prijmite prosím naše blahoželania k úspechu tohto dôležitého Trienále plagátu v Trnave a k propagácii grafického dizajnu na Slovensku. Plagát má stále miesto ako vplyvné médium počas dejín – od čias Francúzskej revolúcie, cez jeho použitie ako nástroja propagandy a ako komerčnej umeleckej formy, až k jeho úlohe expresívneho nositeľa ideológií, slov a obrazov jeho tvorcov. Icograda je profesná organizácia pre grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu. Icograda zjednocuje grafických dizajnérov a dizajnérov vizuálnej komunikácie z celého sveta. Icograda propaguje živú úlohu grafického dizajnéra v spoločnosti a ekonomike. Ako mimovládny a nepolitický reprezentatívny a poradný orgán pre vizuálnu komunikáciu slúži svetovej komunite grafických dizajnérov.

V tejto ére globálnej výmeny informácií a myšlienok sa dostal grafický dizajn do popredia verejného záujmu. Dnešní grafickí dizajnéri sú zodpovední za formovanie veľkej časti vizuálneho sveta a za formovanie kultúry. Dôležité je, že toto formovanie kultúry zase ovplyvňuje hodnoty dnešnej a budúcej populácie a tieto hodnoty formujú svet, v ktorom budú žiť naše deti. Všetko najlepšie všetkým účastníkom Trienále plagátu Trnava.

Robert L. Peters
prezident Icograda
31. júl 2003