TPT 2003 text: Mária Rišková

Príbeh plagátu

„Video killed the radio star“, kniha je mŕtva, ľudia nepíšu listy, na bannery už nikto nekliká… Vo svete médií sa vždy nájde dôvod na paniku. Aj plagát bol už niekoľkokrát oplakaný. Obavu, že plagáty prestanú existovať kvôli popularite elektronických médií alebo rýchlemu životného štýlu bolo u nás cítiť pred niekoľkými rokmi, keď internet ešte nebol všeobecne rozšírený. Zdá sa mi, že strach z neznámeho a nového už ustúpil a pesimisti pochopili, že každé médium má svoje špecifiká a nemôže byť úplne nahradené iným. Navyše, nostalgia za starými zlatými časmi môže byť často aj maskovaným strachom zo straty dominancie a zo zmeny.

Plagát sám býval kedysi kampaňou. Dnes je súčasťou reklamných a iných stratégií a funguje popri ďalších médiách. Je isté, že tento výrazný urbánny fenomén ustupuje z ulíc a prechádza zmenami. Nemá zmysel na tomto mieste dokumentovať rôzne formy existencie plagátu v súčasnosti a dokazovať jeho životaschopnosť. Ako kurátorka Trienále plagátu Trnava 2003 plagát nemusím obhajovať. Mojou prácou je spolu s mojimi kolegami prezentovať najlepšie svetové plagáty posledných troch rokov a zaujať čo najväčšie publikum. Pokiaľ ide o kontakt kurátora s autorom, kurátorovanie hlavnej výstavy trienále je viac-menej korešpondenčné – keďže je nemožné stretnúť sa s takmer päťsto autormi, ktorí tu tento rok vystavujú. Je to škoda, pretože každý z vystavených plagátov má svoj príbeh, mnohé sú pozoruhodné a niektoré sú unikátne.

Príbeh plagátu je preto názov akcie, ktorá sprevádza tohtoročné trienále. Pôvodne sme oslovili členov medzinárodnej poroty, aby odpovedali na túto otázku: uveďte ktorý z vašich plagátov (prípadne tému, ktorej sa venujete) si najviac ceníte; ktorý plagát má pre vás výnimočný význam; vytvorili ste ho pri zvláštnej príležitosti alebo pre špeciálneho klienta; dosiahol neočakávaný účinok a podobne. Odpovede, ktoré nám prišli, nás inšpirovali poskytnúť podobnú príležitosť viacerým autorom. Na web stránkach Galérie Jána Koniarka v Trnave budú uverejnené ďalšie príbehy plagátov, ktoré umožnia bližší kontakt diváka s autormi plagátov. O ten sa snažia viaceré sprievodné akcie. Trienále sa postupne stáva festivalom, ktorý okrem centrálnej súťažnej výstavy zahŕňa aj sprievodný program s ďalšími výstavnými a vzdelávacími projektmi.

A aby som pridala svoj hlas k prognózam vývoja médií: myslím si, že plagát môže dosiahnuť nový rozmach v urbánnom prostredí – ak sa rôzne aktivistické hnutia súčasnosti spoja s dobrými dizajnérmi plagátu, môže z tohto spojenia vzniknúť poriadna plagátová revolúcia.

Mária Rišková
kurátorka Trienále plagátu Trnava 2003