TPT 2009 Víťazi

kategória A1 – Plagát  profesionálni autori, jednotlivci a kolektívy

Cena Andyho Warhola – Grand prix pre celkového víťaza TPT
Francois Caspar — Francúzsko

1.Cena v kategórii A1 — Plagát — profesionálni autori — jednotlivci a kolektívy
Iman Raad — Irán

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja pre kategóriu A1 —
Plagát — profesionálni autori — jednotlivci a kolektívy
Carolina Rojas — Francúzsko

Cena Primátora Mesta Trnava pre najlepšieho slovenského umelca
Soňa Jurikovičová — Slovensko

Cena Master Eye – pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu
Peter Biľak — Slovensko
Niklaus Troxler — Švajčiarsko

Cena Icograda – udeľuje zástupca Icograda
Liza Defossez Ramalho, Artur Rebelo — Portugalsko

Čestné uznanie
Erich Brehbuhl – Švajčiarsko
Homa Delvaray – Irán
Park Kum Jun – Južná Kórea
Juan da la Rosa – Kolumbia

kategória A2 – Plagát študenti vysokých výtvarných škôl

1. cena
Fabio Parizzi — Švajčiarsko

2.cena
Katarína Gatialová, Matúš Lelovský, Branislav Matis – Slovensko

3.cena
Jaroslava Homolová – Česká Republika

Cena Rektora VŠVU Bratislava pre mimoriadny výkon študenta
Nihad Nasupovic

kategória B – Dizajn webových stránok

1. cena v kategórii B — Dizajn webových stránok
Wilson Tang – Čína

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja pre kategóriu B
Jozef Tušan – Slovensko

Cena Slovenského centra dizajnu pre kategóriu B
Aleksandra Toborowicz  – Poľsko