TPT 2009 Sprievodné akcie

24. 9. – 15. 11. 2009

Považská Galéria umenia v Žiline, M. R. Štefánika 2, Žilina
Čierna skrinka – výber návrhov slovenských grafických dizajnérov, ktoré nikdy neboli realizované.

21. 10. 2009 – 21. 01. 2010

Prvá Galéria plagátu na ulici, Výklady ČSOB banky, a. s., Zámočnícka a Hlavná 14, Trnava
Dóka ml. / Jr., Choma, Junek, Longauer, Mydlo, Rostoka / Plagát 1979 – 2009
Výstava generácie dizajnérov, ktorá doteraz najvýraznejšie zasiahla do formovania a smerovania moderného grafi ckého dizajnu na Slovensku.

22. 10. 2009, 19.00 – 20.00

Výstavný a informačný bod SCD SATELIT, Dobrovičova 3, Bratislava
Prezentácia prác lektorov študentského workshopu plagátu Marcel Benčík, Tomasz Bierkowski, Bob Stránský, Balász Balogh
Workshop „Rurálny plagát“ študentov z krajín V4 sa konal v Galérii Freedom v Báhoni.

22. 10. 2009, otvorenie 18.00

Galéria Medium Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
Reprezentatívna výstava členov medzinárodnej poroty TPT 2009.

23. 10. 2009, otvorenie 17.00 – 30. 11. 2009

Nitrianska Galéria, Župné námestie 3, Nitra
Majid Abbasi – výstava tvorby Laureáta ceny Andyho Warhola Trienále plagátu Trnava 2006

25. 10. 2009 od 15.00

Galéria FreeDom, Báhoň
Do posledného vlaku – prezentácia výsledkov workshopu Rurálny plagát spojená s párty

28. 10. 2009 – 29.11.2009

Výstavný a informačný bod SCD SATELIT, Dobrovičova 3, Bratislava
Rural Poster & Us – prezentácia kolekcie diel a videozáznamu procesu tvorby z workshopu Rurálny plagát.