TPT 2009 text: Katarína Gatialová

Katarína Gatialová
Kurátorka TPT 2009 pre kategóriu B.

Zdroj: katalóg TPT 2009

U nás ešte nedoznela kritika galerijnej prezentácie média ulice – plagátu, a už prichádza nový „poburujúci“ pokus. Tentokrát zbierame a vystavujeme weby, presne tie, ktoré si môžete kedykoľvek pozrieť doma vo svojich prehliadačoch. Trienále plagátu Trnava má novú súťažnú kategóriu – Dizajn webových stránok.

Zmena v organizácii trienále však nie je oneskorenou reakciou na rýchly rozvoj digitálnych komunikačných prostriedkov. Nemá byť ani posväcovaním každodennej (virtuálnej) reality na pôde inštitúcie umenia. Cieľom novej súťažnej kategórie trienále je overiť funkcie jednotlivých dizajnérskych médií v rôznych kontextoch, predostrieť otázky vzťahov medzi tlačeným dizajnom a jeho novými digitálnymi podobami. Na internete sa každodenne hodnotia rôzne webové stránky. Objavila sa aj potreba uchovávania tohto digitálneho kultúrneho dedičstva. Hľadajú sa „archívne kusy” spred desiatich rokov, smúti sa nad nenávratnou stratou miliónov webov. Rozšírenie našej najväčšej lokálnej prehliadky grafi ckého dizajnu je preto celkom legitímne. Napriek tomu, v kontexte výstavy plagátov má súťažná prehliadka internetových stránok charakter experimentu. Jej špecifi kom je práve prepojenie na klasické tlačené médium a ich spoločná prezentácia.

Je zaujímavou náhodou, že prvá webová stránka bola zavesená na internet v tom istom roku, kedy sa konal prvý ročník trienále. Toto médium zaznamenalo za 18 rokov existencie snáď najradikálnejší rozvoj v dejinách vizuálnej kultúry. Historici internetu píšu už o štyroch generáciách webových stránok. Web reaguje na všetky oblasti našej kultúry, a ďalej ich svojbytne rozvíja do podôb paralelnej simulakrálnej existencie.

Na jedinej prehliadke grafického dizajnu samozrejme nie je možné hodnotiť a prezentovať všetky druhy internetových stránok. Výber diel
z „virtuálnej džungle“ internetu preto spätne ovplyvnilo tradičné médium plagátu a jeho pôvodný propagačný účel. Do kategórie B Trienále plagátu Trnava sa v tomto ročníku mohli prihlásiť len stránky, ktoré propagujú alebo informujú o jednotlivcoch, organizáciách, výrobkoch, udalostiach, a podobne.

Do súťaže sme nezaradili weby, ktoré patria skôr do oblasti voľnej umeleckej tvorby. V súťažnom výbere sú prezentované len stránky, ktoré nie sú dynamicky obmieňané bežnými užívateľmi, ale len autormi a administrátormi. V tomto prípade sme vyradili blogy, diskusné a sociálne portály alebo on-line periodiká. Charakteristika kategórie B TPT však nie je definitívna. V budúcich ročníkoch trienále sa charakter paralelnej súťaže môže obmieňať, reagovať na skúsenosti z organizácie prvého ročníka a hľadať nové vzťahy k pôvodnej koncepcii trienále.

Je vôbec možné prezentovať v galérii webové stránky? Ak výstava plagátu je koncentráciou diel z mnohých miest v jednej galérii, v prípade stránok dochádza k opačnému procesu. Expandujú do priestoru. Súbežná prezentácia webov môže poskytnúť celkom odlišný zážitok, než aký poznáme zo svojich obrazoviek.

V tomto ročníku trienále predstavujeme 40 stránok, prevažne portfólií štúdií a jednotlivcov, ktoré z množstva prihlásených webov vybrala medzinárodná porota.