TPT 2009 text: Tibor Mikuš

Ing. Tibor Mikuš

predseda Trnavského samosprávneho kraja

Zdroj: katalóg TPT 2009

 

Trienále plagátu Trnava

patrí bezpochyby medzi najvýznamnejšie špecializované medzinárodné akcie grafického dizajnu. Mapuje súčasné trendy vizuálnej kultúry vo svete a podporuje kreatívnosť umelcov, kvalitu ich tvorby a zodpovednosť dizajnérov za pôsobenie výtvarného diela na diváka. Plagát ako nástroj vizuálnej komunikácie sa stal aj vďaka tomuto podujatiu uznávanou formou grafickej tvorby.

Každé tri roky trienále nastoľuje otázky smerujúce k súčasnej plagátovej grafike. Reflektuje stav a procesy jej tvorby vo svete, umelecké, ideové tendencie a vychováva divákov k pochopeniu súčasného plagátu. Som rád, že sa v našom kraji opäť zíde aj medzinárodná komunita dizajnérov a že tvorcovia budú diskutovať o budúcnosti grafického dizajnu, jeho podobách a formovaní.

Plagátová tvorba má neľahký údel. Musí reagovať na súčasnosť, byť adresná, zrozumiteľná, a predsa sa jej údernosť uzatvára koncom udalosti, na ktorú reaguje. Je ako kvet, ktorý rozkvitne a môžeme sa z neho tešiť iba určitý čas. Môžeme sa však nádejať, že o tri roky sa budeme radovať z ďalších autentických umeleckých diel, ktoré budú šíriť informácie o meniacom sa svete vo verejnom a virtuálnom priestore.