TPT 2009 text: Pavel Choma

Pavel Choma
predseda Organizačného výboru TPT 2009

Zdroj: katalóg TPT 2009

 

Plagát nie je iba formát, plagát je myšlienka

Svoj vzťah k tvorbe plagátov som vyjadril viackrát a rôznym spôsobom. Najčastejšie ich samotným vytvorením a publikovaním.

Dnes musím využiť iné ako výtvarne zaujímavé, vtipné, dvoj-, či viaczmyselné, typografické, fotografické, kresebné prostriedky, ktoré sú v službe nepredvídanej a dobre využitej inteligencie výtvarného prejavu.

Keď si teraz prezerám všetky katalógy vydané v predchádzajúcich ročníkoch, majú aj s týmto najnovším skoro 1000 strán, sú v nich publikované plagáty autorov takmer z celej planéty. Uvedomujem si súvislosti, ktoré život plagátu sprevádzajú a pochopil som, že to, čo majú spoločné a pre mňa dôležité, je pozitívna energia, a to bez výnimky.

To je pravá vlastnosť tohto typu média, ktoré vydáva svedectvo o našom svete. Pomáha humanizovať, ozdraviť a vylepšiť život. Komunikáciou a emóciou plagát urobí všetko, aby nás oslovil a nenudil. Som presvedčený, že pokračovaním na ceste k večnej sláve plagátu bude vyjadrovať osobné posolstvo autorov k večným témam tohto sveta.

Môžeme však nadobudnúť dojem, že sa plagát unavil, premenovali sme ho na banner, bilboard, citylight, či megaboard. Z môjho pohľadu na tom však nezáleží. Veď dobrá myšlienka nie je, ani nemôže byť, uzavretá vo formáte. Ona je podstatou tohto média. Plagát nie je iba formát, plagát je myšlienka. Preto ani nová súťažná kategória tohto ročníka – dizajn webových stránok, nie je vzdialená podstate činnosti grafických dizajnérov.

Ďakujem všetkým afišistom za cenný prínos k svetovej kultúre, ktorú sprostredkovali aj cez Trienále plagátu Trnava.