TPT 2009 Štatistika

Kategória A1

125 dizajnérov z 30 krajín

Kategória A2

69 študentov zo 7 krajín

Kategória B

Počet vystavených plagátov
427

Počet vystavených webových stránok
40