TPT 2009 Medzinárodná porota

Majid Abbasi, Irán
Emil Drličiak, Slovensko
Guy Schockaert, Belgicko
Robert V. Novák, Česká republika

Majid Abbasi ukončil v roku 1989 štúdium vizuálnej komunikácie na Fakulte umení na Teheránskej univerzite. V tom istom roku založil spolu s Firouzom Shafeiom prestížne grafi cké štúdio Did Graphics Inc. Prednáša na Teheránskej univerzite, Fakulte umení, je členom rady Spoločnosti iránskych grafických dizajnérov (IGDS) a správca oficiálnej stránky IGDS graphiciran.com. Jeho posledným pokusom je založenie iránskeho časopisu o grafickom dizajne s názvom Neshan. Je tiež zakladateľom kolektívu The 5th Color, ktorý Abbasi opisuje ako „novú generáciu iránskeho grafického dizajnu”. Jeho práce boli publikované vo viacerých svetových časopisoch a knihách. Od roku 1999 sa Abbasi zúčastňuje na mnohých národných aj medzinárodných výstavách. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach, prezentuje sa v múzeách a galériách po celom svete. Abbasi získal niekoľko ocenení doma aj v zahraničí, napríklad v roku 2006 získal na TPT Cenu Andyho Warhola, alebo Cenu poroty na 2. medzinárodnom bienále plagátu v Číne v roku 2005.

Emil Drličiak študoval maľbu a grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1991-1997). V rámci vysokoškolského štúdia absolvoval študijné pobyty v Saint Etienne (1994) a v Ľublane (1995). V rokoch 1999 – 2001 pedagogicky viedol vlastný ateliér na Katedre grafického dizajnu VŠVU v Bratislave. Je spoluzakladateľom divadla Phenomenontheatre (2001). Venuje sa grafickému dizajnu, experimentálnej typografii, scénografii a svojej rodine. Svoju tvorbu prezentoval na početných výstavách, festivaloch a workshopoch doma aj v zahraničí. Je autorom viacerých známych logotypov, napríklad Cena Oskára Čepána, Ústav Pamäti Národa, Konzervatívny Inštitút M. R. Štefánika, Cena Dominika Tatarku, Mesto Trenčín, Reactive lab, Across, atď.

Guy Schockaert Precíznosť a cit, týmito dvoma slovami by sa v skratke dala zhrnúť filozofia Guya Schockaerta. Guy Schockaert je dizajnérom kníh a corporate identity. Od roku 1971 sa angažuje ako v podnikovej, tak i kultúrnej sfére. Ako obľúbený prednášajúci, nadšený učiteľ a neúnavný organizátor sa Guy aktívne zapája do profesionálnych združení v Belgicku aj po celom svete, a zasadzuje sa o nové spôsoby chápania a využitia dizajnu. V rokoch 1993 až 2001 bol členom rady Icogrady, v rokoch 1997 – 1999 bol jej prezidentom. Je jedným zo zakladajúcich, doposiaľ aktívnych členov združenia „Design for the World“, ktoré sa zameriava na „dizajnérske“ riešenia humanitárnych otázok. Od roku 2006 je Guy Schockaert členom Libre Académie de Belgique. Je tiež profesorom typografie a knižného dizajnu na IHECS, La Cambre and Saint-Luc.

Robert V. Novák Do roku 1990 pracoval v tlačiarni ako litograf, fotograf a technický redaktor. Od roku 1990 sa venuje knižnej úprave a užitej grafike v oblasti kultúrnych projektov (plagáty, knihy, výstavné katalógy, výstavný dizajn, CD obaly a CI), napríklad pre Langhans Galerii Praha, Moravskou galerii v Brně, Západočeskou galerii v Plzni, nakladateľstvo Arbor Vitae, Kant, Ústav dějin umění AV ČR, Academia a ďalšie. Okrem grafického dizajnu sa venuje tiež fotografii. V rokoch 1996 — 2007 bol členom TypoDesignClubu Praha. Od roku 1993 pravidelne získava ocenenie v súťaži „Nejkrásnější české knihy roku“. Z iných cien získal napríklad Českú „Gramy 96“ za obal CD (1996), Cenu TypoDesignClubu (1998), Zlatú pečať veletrhu FOR ARCH (2002). V roku 2009 získal titul „Grafický designér roku 2008“ (Czech Grand Design). Od začiatku 90. rokov prezentuje svoju tvorbu na samostatných aj kolektívnych výstavách, okrem iného napríklad v Paríži (2002), Osake (2004). Tokiu a New Yorku (2008).