TPT 2009 Organizačný výbor

Čestný predseda TPT

Jozef Dóka ml.
Grafický dizajnér, Trnava

Predseda OV TPT 2009

Pavel Choma
Grafický dizajnér, Žilina

Členovia

Marcel Benčík
Grafický dizajnér, Bratislava

Vladimír Beskid
Riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave

Juraj Blaško
Grafický dizajnér, Bratislava

Katarína Hubová
Riaditeľka Slovenského centra dizajnu v Bratislave

Dušan Junek
Grafický dizajnér, Bratislava

Viliam Kubányi
Vedúci odboru kultúry TTSK

Julo Nagy
Grafický dizajnér, Bratislava

Robert Paršo
Grafický dizajnér, Báhoň

Michal Štofa
Tajomník Trienále plagátu Trnava