TPT 2012 Štatút

Štatút TPT 2012

Trienále plagátu Trnava 2012 je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov vydaných (realizovaných) od 1. januára 2009 do 1. júla 2012.

Termín výstavy plagátov:
od 9. 11. 2012 do 3. 2. 2013

Hlavný organizátor:
Galéria Jána Koniarka v Trnave a Trnavský samosprávny kraj.

Spoluorganizátori:
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Mesto Trnava, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Západoslovenské múzeum v Trnave, občianske združenie POSTER.
Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu Icograda a predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Súťažné kategórie:

 • A (profesionál) – profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
 • B (študent) – študenti výtvarných škôl od 18 rokov
 • C (junior) – študenti výtvarných škôl od 14 do 18 rokov zastúpení pedagógom.

Medzinárodná porota
je zložená z piatich medzinárodne renomovaných odborníkov z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie –  François Caspar (Francúzsko), Zdisław Schubert (Poľsko), Pekka Loiri (Fínsko), Jan Rajlich ml. (Česká republika), Stanislav Stankoci (Slovensko) a zástupcu ICOGRADA.

Ceny

A kategória (profesionáli):

Grand Prix TPT 2012 – Mimoriadna cena zakladateľa TPT Jozefa Dóku ml.
Cena Icograda
1. cena
2. cena
3. cena

B kategória (študenti) a C kategória (juniori do 18 rokov):

1. cena
2. cena
3. cena
cena rektora Vysokej školy výtvarných umení.

Bez rozlíšenia kategórií sú udelené ceny:

Cena Slovenského centra dizajnu v Bratislave
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Cena primátora mesta Trnava
Cena diváka
Ceny Master´s  Eye Award – pre medzinárodne uznávané osobnosti grafického dizajnu

Odovzdanie cien a zverejnenie výsledkov v tlači sa uskutoční najneskôr do 30 dní od ukončenia práce poroty. Ocenení autori budú informovaní písomne.

Podmienky súťaže

1. Autori môžu zaslať maximálne 5 plagátov po dvoch výtlačkoch vydaných od 1. januára 2009 do 1. júla 2012.

2. Všetky plagáty musia byť poskytnuté aj v digitálnej forme prostredníctvom registračného formulára zverejneného na stránke www.tpt.sk :

 • Kategória A: B1 – B0 (min. 70 x 100 cm, max. 100 x 140 cm),
  digitálne dáta – podľa pokynov v registračnom formulári
 • Kategória B: B2 – B1 (min. 50 x 70 cm, max. 70 x 100 cm),
  digitálne dáta – podľa pokynov v registračnom formulári
 • Kategória C: iba digitálne dáta B1 na základe výberu pedagóga,
  – podľa pokynov v registračnom formulári

3. Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať diela v tlači bez nároku na honorár.

4. Po skončení prehliadky budú všetky exponáty ponechané v archíve trienále v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Prijaté diela sa stanú majetkom organizátora súťaže a nebudú vrátené autorovi.

5. Finalistom bude distribuovaný jeden katalóg zdarma, uhradia len výdavky spojené s poštovným a balným.  Ďalšie katalógy si môžu objednať s 1/3 zľavou.

6. V katalógu budú použité informácie a reprodukcie plagátov z online formulára. Za správnosť údajov a farebnú korektnosť digitálnych podkladov zodpovedá autor.

7. Plagáty označené vygenerovaným kódom v pravom dolnom rohu a s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné zaslať

do 15. júla 2012 na adresu:

 

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
Trnava
917 01
Slovenská republika
tel.: 00421/33 55 11 659
e-mail: mail@tpt.sk

8. Obal prihlášky označte nápisom “Dar – tlačovina”.